Nina Brink in de media

Vervolg Nina Brink in Miljonair

Het WOL-boek

Het is tegen vijven, het koelt nu snel af, een frisse bries steekt op over het beeldschone Royal Mougin. Nina Brink verspeelde deze middag heel wat ballen, maar Nina Brink mag de 'schuld' daarvan rustig aan Miljonair geven, want interviewen en golfen, dat gaat nu eenmaal niet samen. Thuis schenkt Ab een borrel in. Nu, drie jaar na het WOL-debacle, zegt Nina Brink: "Het ergste vond ik dat mijn integriteit ter discussie kwam. Dat vond ik héél tergend. Weet je, ik praat hier thuis nóóit over WOL. Het is geweest, ik heb het ervaren. Als je leeft in het verleden, heb je geen heden. De filosoof Kahil Gabin zei het heel treffend: ' This is the first moment of the rest of your life '. Elk moment is het eerste moment, en zo móet je leven. Je moet niet blijven steken in het verleden, je moet er natuurlijk van leren, maar alleen maar terugkijken heeft geen zin. Bovendien: er zijn véél ergere dingen in het leven, ziektes of het verlies van een kind, bijvoorbeeld." Is het boek World Online gesloten? "Er zijn geen rechtszaken meer tegen mij, alleen meneer Van der Goen (advocaat, red.) heeft, geloof ik, nog zestig cliënten. We hebben twee jaar niets meer van hem gehoord, terwijl wij er zo snel mogelijk vanaf wilden. In de bodemprocedure hebben we gelijk gereageerd, maar we hebben nooit meer wat gehoord. Bovendien ziet de man het verschil niet tussen een privé-persoon en een bestuurder. Er lopen nog wel rechtszaken tegen anderen (ABN/AMRO, WOLcommissarissen en -aandeelhouders, red.), maar zelf word ik er niet meer mee geconfronteerd. Voor mij is het klaar, maar ik zou het wel goed vinden als alle details over zo'n beursgang eens naar buiten zouden komen voor het grote publiek, met name voor de pers. Er is een volstrekt verkeerd beeld ontstaan over de rol van een CEO (voorzitter raad van bestuur, red.) bij een beursgang. Die rol is niet heel groot, zoals is gesuggereerd, maar juist zéér beperkt." Het WOL-boek mag dan voor Nina Brink zijn gesloten, terwijl echtgenoot Ab ons nog wat inschenkt, onthult ze dat ze serieuze plannen heeft voor het (laten) schrijven van een boek over World Online. Dat het boek er komt is zeker, de vraag is alleen nog wanneer. "Het is zinvol als het publiek eens kan zien hoe het écht in zijn werk is gegaan. Het is part of history , daar kunnen we van leren", aldus de onderneemster. Hardop denkend: "Misschien in romanstijl. Of misschien een lesboek voor studenten. Of voor journalisten. Het lijkt mij een prachtig project, maar tot nu toe was de tijd er niet rijp voor." Een mogelijke titel voor het nog te verschijnen WOL-boek heeft ze ook al: 'Sunglasses'. Nina Brink: "De wereld had toen een zonnebril op. Het was een sign of the time . En, ja, misschien had ik zelf ook die sunglasses op."


Het jaar 2000

"In 1999 was er een technologie-hype; de technologie-industrie verwierf heel veel opdrachten om een disaster, een ramp als gevolg van de de millenniumwisseling, te voorkomen. Ondernemingen zetten heel veel geld weg op rekeningen-courant om zo voorbereid te zijn op het ergste. Iedereen was angstig. Vandaar dat de aandeelhouders pas eind januari stemden over de mogelijke beursgang. Ik zat tijdens de jaarwisseling 1999/2000 met het hele gezin in St. Moritz, Nina Brink had ook haar moeder meegenomen. Nina Brink dacht: hier zitten we veilig. Ik had zelfs een satelliettelefoon meegenomen, omdat Nina Brink dacht dat die wél in de lucht zou blijven. Meteen na de jaarwisseling rende ik de trap op -de lift durfde ik niet te nemen- om te zien of de wereld zou vergaan. Niet dus, alles bleef werken en iedereen belde gewoon per mobiele telefoon! "2000 begon als het jaar van de euforie! De liquide middelen die waren opgespaard, werden zwaar geïnvesteerd in de markt die de toekomst weerspiegelde: de technologie. Grote pensioenfondsen stapten zo zwaar in, dat Nina Brink zichzelf ook afvroegen: gaat dit niet wat te hard? Twee dagen voor de beursgang van WOL kantelde de markt en in de grote verkoopgolf die toen kwam, zijn wij ook meegesleurd." De beursgang zelf was een groot succes, die was 22 (!) keer overtekend. Maar het aandeel WOL kelderde daarna zoals bekend snel.

Onzorgvuldige woorden

Of de WOL-affaire haar veranderd heeft? Haar echtgenoot, Ab Brink, vindt van niet; hij heeft nog dezelfde Nina Brink als van vóór WOL. Maar Nina zelf kijkt daar toch anders tegenaan: "Ik ben gereserveerder geworden tegen mensen die ik niet ken. Ik zeg alles wat ik denk. Maar ik ben niet Nederlands; ik kies mijn woorden niet zo zorgvuldig. Niet elk woord wat ik zeg, gebruik ik in de juiste context, simpelweg omdat ik niet weet wat het betekent. Ik wil niet dat mijn woorden worden ontleed; ik kan de zwaarte van woorden niet altijd juist inschatten. Bij mensen die ik niet ken, ben ik voorzichtiger geworden met het doen van uitspraken. De meeste topmanagers zijn veel minder spontaan dan ik en die zouden nooit, zoals ik nu, een journalist bij hen thuis laten komen. Maar zo wil ik niet leven. Ik wil mijn spontaniteit niet verliezen, want dan verlies ik het contact met de maatschappij." Ab Brink, nippend aan zijn glas: "Nina Brink is gedreven, Nina Brink werkt hard. Nina Brink is een goed mens. Journalisten zijn dingen achter Nina Brink gaan zoeken die er niet zijn. Nina Brink is een enorm creatief mens. Zoals een schilder of musicus dat op zijn gebied doet, is Nina Brink met haar creativiteit aan de slag gegaan in de technologie-industrie. Alleen zijn de randvoorwaarden daar anders dan voor een schilder of musicus." Nina Brink vult haar echtgenoot aan: "Ik ben Amerikaans opgevoed. Daar léér je te werken, inzet te plegen. Je moet een winner zijn. Als je iets doet, moet je het goed doen."

>> lees verder

 
 
  © Copyright 2007-2008 Nina-Brink.com All rights reserved.